Aktualności
2022-03-15 07:59:51
Szanowni Klienci,   W związku z bardzo dużym wzrostem cen paliw Przewoźnicy byli zmuszeni znacząco zwiększyć dotychczasową korektę paliwową. W przypadku firmy Rhenus jest to na chwi... Czytaj więcej »
Więcej aktualności »

Cennik Rhenus

 

 

Wszystkie ceny podane w poniższych tabelach są cenami brutto, bez żadnych dodatkowych opłat.


Usługi standardowe

Waga opakowania Cena brutto
Paleta od 30,01-200 kg 210,00 zł
Paleta od 200,01-400 kg 230,00 zł
Paleta od 400,01-600 kg 260,00 zł
Paleta od 600,01-800 kg 290,00 zł
Paleta od 800,01-1000 kg 330,00 zł

Paleta niestandardowa o jednym boku podstawy powyżej 120 cm

i wadze do 500 kg

240,00 zł *

Paleta niestandardowa o jednym boku podstawy powyżej 120 cm

i wadze od 500,01 - 1000 kg

300,00 zł *

* Cenę palety niestandardowej należy wyliczyć ze wzoru (długość x szerokość) [m] / 0,96 = ? mp (miejsce paletowe),

   a następnie mp x stawka (z powyższej tabeli) i uzyskamy cenę końcową


Usługi dodatkowe

Nazwa usługi Cena brutto
Ubezpieczenie do 10 000,00 zł 10,00 zł

Pobranie Standard do 10 000,00 zł

(przelew realizowany po 10-14 dniach roboczych od daty doręczenia)

25,00 zł


Usługi specjalne

Nazwa usługi Cena brutto
Weryfikacja przesyłki 20,00 zł + opłata według Cennika KurierNaCzas.pl za niezgodność Przesyłki ze złożonym zleceniem

Przeadresowanie przesyłki

(w obrębie tego samego oddziału firmy kurierskiej)

50 % ceny usługi podstawowej

Przeadresowanie przesyłki

(do innego oddziału firmy kurierskiej na terenie kraju)

Wymagane jest złożenie odrębnego zlecenia
Anulowanie przesyłki 10 % wartości złożonego zlecenia
Zwrot przesyłki 100 % ceny usługi podstawowej
Anulowanie, zmiana wartości pobrania lub numeru konta 0,00 zł
Powtórny przelew 25,00 zł

Niezasadny podjazd Kuriera

(nieprzygotowana Przesyłka, brak Nadawcy)

50 % ceny usługi podstawowej

Ponowna dostawa do Odbiorcy

(z przyczyn nie leżących po stronie Przewoźnika)

50 % ceny usługi podstawowej
Brak palety o wymiarach euro (120 x 80 cm) 65,00 zł

 

W sytuacji, gdy stwierdzona zostanie przesyłka o parametrach niewymienionych w niniejszym cenniku, obowiązuje cennik Przewoźnika.